ตารางการบริการงานสุขภาพจิต

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ประเมินและเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ณ ตำบลเกะรอ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

พยาบาลและนักจิตวิทยา ตรวจสุขภาพและเป็นวิทยากรค่ายโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองรุ่นที่4จำนวน 59 ราย ณ ค่ายอส จ.ยะลา วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

คุณเซาเด๊าะ มะแดเฮาะ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รับการนิเทศคลินิกยาเสพติดในสถานพยาบาลเขตพื้นที่ จ.ยะลา ณ รพ.กาบัง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

นักจิตวิทยาเข้าร่วมอบรมโครงการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินสำหรับทีม MCATT แบบบูรณาการ ณ โรงแรมกรีนเวิร์ดพาเลซ จ.สงขลา วันที่ 11-13 พ.ค.59
คุณฮามีเด๊าะ มาหะมุ นักจิตวิทยา เข้าร่วมประชุม และประกวดผลงานวิชาการ ในงานวิกฤตสุขภาพจิตชายแดนใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 5-6 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
คุณ ฮามีเด๊าะ มาหะมุ นักจิตวิทยา
นำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของศูนย์เยียวยา ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ วันที่ 21-24 มีนาคม 2559
นักจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในเด็กที่ได้รับผลกระทบ ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559
Safety brief หน่วยงานสุขภาพจิต เรื่อง
1. ทบทวน NC ภายในหน่วยงานวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น.
เจ้าหน้าที่สุขภาพจิต ให้บริการผู้ป่วยที่มาตามนัดในคลินิกจิตเวช วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.
เจ้าหน้าที่สุขภาพจิตให้การปรึกษาแก่นักเรียน ณ โรงเรียนแสงจริยธรรม อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 25 มิถุนายน 2558
เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและผู้ยากไร้ในชุมชนกาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา ร่วมกับ ศวชต.ยะลา วันที่ 13 มิถุนายน 2558

โครงการลูกชายนายอำเภอ ณ เกาะบึงนำ้ใส ตำบลตะโละหะลอ รุ่นที่ 4มีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามาทำพิธีปิด ส่งมอบเด็กดีศรีรามันกลับสู่ครอบครัว วันที่ 11 มิถุนายน 2558

คุณเซาเด๊าะ มะแดเฮาะ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับยาเสพติด ในโครงการลูกชายนายอำเภอรุ่นที่ 3

ณ เกาะบึงน้ำใส ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

กระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา เด็กอายุ 2 ปี วันที่ 2 เมษายน 2558

พยาบาลจิตเวชให้บริการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วย ในคลินิกบุหรี่ วันที่ 11 มีนาคม 2558

สุขภาพจิตรพ.รามันร่วมกับรพ.สต.เนินงามดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ชุมชนหมู่3ตำบลเนินงาม

เพื่อค้นหาวิธีการสร้างสุขในชุมชนร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 วันที่ 9 มีนาคม 2558

นางสาวฮามีเด๊าะ มาหะมุ นักจิตวิทยาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเยียวยา จากสถานการณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก คสช.,ศูนย์เยียวยาอำเภอ และทหาร เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ต.บาลอ อ.รามัน วันที่ 5 มีนาคม 2558

นางสาวกัญญานาถ สุวรรณชาตรี นักจิตวิทยา ได้รับการสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558ในบทบาทวิชาชีพนักจิตวิทยา รพ.รามัน

เรื่อง"รักษาแผลใจ ผู้รอดชีวิตไฟใต้"

เจ้าหน้าที่สุขภาพจิตลงเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 3 ครอบครัว ณ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวกัญญานาถ สุวรรณชาตรี ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ "เสียงจากหัวใจของคนชายแดนใต้" ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

พยาบาลจิตเวชลงเยี่ยมประเมินผู้ป่วยจิตเวชพร้อมปลดโซ่ตรวน เพื่อมารักษาที่โรงพยาบาล

ณ ตำบลยะต๊ะ วันที่ 29 มกราคม 2558

นางเซาเด๊าะ มะะแดเฮาะ เป็นวิทยากรค่ายยาเสพติดรุ่นที่ 6ให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา

ณ ค่ายภูมิบุตรา ต.วังพญา อ.รามัน วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.

 

ทีมโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าโรงพยาบาลรามันเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ

และมอบถุงยังชีพจากโอสถสภา ณ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน วันที่ 16 มกราคม 2558

พยาบาลจิตเวชพร้อมเจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช พร้อมเตรียมครอบครัวเพื่อปลดโซ่ตรวน ณ ตำบลยะต๊ะ อ.รามัน วันที่ 15 มกราคม 2558

 

ประชุมภาคีเครือข่ายวางแผนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโดยท่านนายอำเภอรามัน ณ.สถานที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 9 มกราคม 2558

เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตลงเยี่ยมเยียวยาและประเมินครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ร่วมกับปลัดเยียวยาอำเภอและเจ้าหน้าที่รพ.สต. ณ ต.บาลอ อ.รามัน วันที่ 9 มกราคม 2558

โรงพยาบาลรามันและเจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพร้อมมอบถุงยังชีพโอสถสภา

วันที่ 8 มกราคม 2558

 

ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ(MCATT)รพ.รามันร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่26ธันวาคม 2557 เวลา 13:30น.

ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ(MCATT)ลงเยี่ยมบ้านเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(สูญเสียบุตรชาย อายุ 8 ขวบ จากเหตุน้ำท่วม) ณ ต.บาลอ อ.รามัน วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

พยาบาลและนักจิตวิทยาให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่มาอยู่ค่ายยาเสพติดรุ่นที่ 5

พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ณ ค่ายภูมิบุตรา ต.วังพญา อ.รามัน

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

งานสุขภาพจิตร่วมออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลบาลอ ตำบลกายูบอเกาะ และตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.

พยาบาลและนักจิตวิทยาให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่มาอยู่ค่ายยาเสพติดรุ่นที่ 4

พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ณ ค่ายภูมิบุตรา ต.วังพญา อ.รามัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

 

ให้บริการคลินิกจิตเวชสำหรับผู้ป่วยที่นัด วันที่ 16 ธันวาคม 2557

ในเวลา 13.00-16.00 น.

 

พัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยากรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาในสังกัดรพ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำมือมนุษย์ของชุมชนต้นแบบณ รร.ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557

วิทยากรกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ประจำปี 2557

ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ณ หอประชุมอำเภอรามัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น.

เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตให้บริการดูแลผู้ป่วยในช่วงพักกลางวัน

ในโครงการ"สาธารณสุขรวมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์รักษาต้อเนื้อต้อกระจก"

ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 4 ธันวาคม 2557

พยาบาลและนักจิตวิทยาให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่มาอยู่ค่ายยาเสพติดรุ่นที่ 3

พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ณ ค่ายภูมิบุตรา ต.วังพญา อ.รามัน

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเข้าร่วมประชุมวางแผน

ร่วมกับทีมงานยาเสพติดของอำเภอรามันในโครงการ "ลูกชายนายอำเภอ"

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ดำรงค์ แวอาลี และคณะจากโรงพยาบาลยะลา

นิเทศงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลรามัน

ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.

พยาบาลจิตเวชและนักจิตวิทยาให้การดูแลเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง(OSCC) จำนวน 5 คนในช่วงบ่าย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

 

พยาบาลจิตเวชและนักจิตวิทยาเตรียมความพร้อมผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีปัญหาจิตสังคม และถูกกระทำรุนแรงทางกายร่วมกับเจ้าหน้าที่พมจ.ยะลา เพื่อไปอาศัยอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ยะลา วันที่ 26 พ.ย. 2557

   
   

พยาบาลและนักจิตวิทยาให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่มาอยู่ค่ายยาเสพติดรุ่นที่ 2

พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ณ ค่ายภูมิบุตรา ต.วังพญา อ.รามัน

ในช่วงเช้า วันที่ 26 พ.ย. 2557

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้จัดโครงการ "พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สตรีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้"

ณ รพ.สต.เกะรอ อ.รามัน เวลา 13.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพี่ๆเจ้าหน้าที่สุขภาพจิต เลี้ยงอาหารกลางวันส่งน้องๆนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่มาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานสุขภาพจิต รพ.รามัน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่มาฝึกงานในหน่วยงานสุขภาพจิต ได้จัดโครงการอบรม"วัยรุ่นรู้เท่าทันเพศศึกษา"ให้แก่วัยรุ่นชั้นมัธยมปีที่ 1-3

ณ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ เวลา 13.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

พยาบาลและนักจิตวิทยาให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่มาอยู่ค่ายยาเสพติด

พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ณ ค่ายภูมิบุตรา ต.วังพญา อ.รามัน

เวลา 10.00 น. วันที่ 19 พ.ย. 2557

ให้บริการคลินิกจิตเวชสำหรับผู้ป่วยที่นัด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ในเวลา 13.00-16.00 น.

 
 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.เนินงาม พาผู้ป่วยรายใหม่มาประเมินและรักษาต่อ ณ ห้องสุขภาพจิต

เวลา 10.30 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วย ณ ห้องสุขภาพจิต รพ.รามัน ในช่วงเช้า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

นักจิตวิทยาให้บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ1 ปี 5 เดือน กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ณ หน่วยงานสุขภาพจิต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

พยาบาลจิตเวชร่วมกับนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลงเยี่ยมบ้านประเมินวางแผน เตรียมผู้ป่วยและญาติ เข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อปลดโซ่ตรวน

ณ ตำบลโกตาบารู วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

   

หัวหน้างานกลุ่มเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมกลุ่มเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน วันที่ 13 พ.ย. 57 เวลา 10.00น.

ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยพิการติดเตียง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรามัน

ณ ตำบลเนินงาม วันที่ 13 พ.ย.2557

ร่วมวิเคราะห์ Spa in action ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย ด้านการประเมินผู้ป่วย ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล รพ.รามัน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดบุหรี่ ณ คลินิกบุหรี่ งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลรามัน ในช่วงบ่าย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

พยาบาลจิตเวชกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.เนินงาม ร่วมประเมินผู้ป่วยรายใหม่ที่ส่งมารักษาต่อ

ณ ห้องสุขภาพจิต โรงพยาบาลรามัน ในช่วงเช้า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

   
ทีม MCATT ร่วมเข้าประชุมผู้รับผิดชอบ PHER น้ำท่วม ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ 
วันที่ 4พฤศจิกายน 2557
 
ประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IM)
ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
   

เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลรามัน นางสาวฟูรียา เบ็ญฮาวัน ได้รับพยาบาลผลงานดีเด่นจังหวัดยะลา 
ณ ห้องประชุมบุญสิทธิเลขะกุล โรงพยาบาลศูนย์ยะลา วันที่ 21 ตุลาคม 2557

วิทยากร อบรมให้ความรู้ในโครงการ "การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน วันที่ 29 กันยายน 2557
   
26 กันยายน 2557 : ประชุมผู้รับผิดชอบ R2R ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ
   

18 กันยายน 2557 : ประชุมทีม PCT ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ

   
10 กันยายน 2557 : ประชุมนำเสนอตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ
   
28 สิงหาคม 2557 : ประชุมเจ้าหน้าที่ 100 % ณ ห้องประชุมวระพินิจ
   

21 สิงหาคม 2557 : นำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจิต เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้า ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินท์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร

   
13 สิงหาคม 2557 : โรงพยาบาลรามัน รับนิเทศงานยาเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ์ปัตตานี ณ ห้องประชุม 5 ส
   

6 สิงหาคม 2557 : ร่วมรับรางวัลผลงานวิชาการ งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขยะลา 2557 ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมปาร์ควิว

ผลรางวัล ดังต่อไปนี้

-ประเภท beat practice รางวัลชมเชย กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

-ประเภท Photo Voice รางวัลชมเชย นางสาวฟูรียา เบ็ญฮาวัน

   
5 สิงหาคม 2557 : ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน มหกรรมวิชาการสาธารณสุขยะลา 2557 ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมปาร์ควิว
   

23 กรกฎาคม 2557 : ประชุมวิชาการ R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

   

6 กรกฎาคม 2557 : ประกวดการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระดับประเทศ  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

   

30 มิถุนายน 2557 : ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจร่วมกับทีมอำเภอเคลื่อนที่ จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานไม้ยาง ณ โรงงานพาราวูด อ.รามัน จ.ยะลา

24 มิถุนายน 2557 : นำเสนอการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ร่วมกับการดำเนินงานของ DHS ระดับเขต ประจำปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   

5 มิถุนายน 2557: ประชุมทีม manager ทุกคลินิก ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ

   
5 มิถุนายน 2557: ประชุมผู้รับผิดชอบ R2R ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ

4 มิถุนายน 2557 : ให้ความรู้และตรวจสารเสพติด ภายใต้โครงการตรวจสารเสพติดประจำปี 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพรามัน

   
3 มิถุนายน 2557 : ประชุมการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้าน ณ ห้องประชุม 5 ส 
   

30 พฤษภาคม 2557 : นำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจิต เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้า ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินท์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร

  
วิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Drug Addict ณ ค่าย อส. ตำบลวังพญา อำเภอรามัน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

7 พฤษภาคม 2557 ซักประวัติ ตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้ความรู้ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย ณ ค่าย อส.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

   

28 เมษายน 2557 : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพจิตในรูปแบบ 43 แฟ้ม มาตรฐานสำหรับเครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   

23 เมษายน 2557 : เลี้ยงส่งแพทย์ประจำคลินิกสุขภาพจิตย้ายโรงพยาบาล

ได้แก่ นพ.ลักษมันตร์ บิลวัฒนานันท์ และ พญ.นูรอน ยะผา

  
  
  
  

เยี่ยมผู้ป่วยตั้งครรภ์8เดือน ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและสูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

ณ หมู่5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน วันที่ 23 เมษายน 2557

กิจกรรมกลุ่มจิตบำบัดฟื้นฟู Drug Addict วันที่ 17 เม.ย. 2557

กิจกรรมกลุ่มจิตบำบัดฟื้นฟู Drug Addict วันที่ 11 เม.ย. 2557

เยี่ยมให้กำลังใจวัยรุ่นผู้ติดสารเสพติด ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน วันที่ 26 มีนาคม 2557
เยี่ยมบ้านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ต.จะกว๊ะ อ.รามัน วันที่ 26 มีนาคม 2557
เยี่ยมบ้านเยียวยาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ต.กอตอตือร๊ะ วันที่ 26 มีนาคม 2557

จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต(MCATT)ปี2557 ร่วมกับเครือข่ายงานสุขภาพจิต ทั้ง 16 รพ.สต. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน วันที่ 24 มี.ค. 2557

   

เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุมHA National Forum 15 เรื่อง"พัฒนางานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงใน 3จังหวัดชายแดนใต้" พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ณ อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี

วันที่ 11-14 มีนาคม 2557

อบรมทักษะการบูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพจิต สู่การพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 จัดโดยกรมสุขภาพจิต

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลกาลอ วันที่ 5 มีนาคม 2557

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ฯ ณ ตำบลยะต๊ะ วันที่ 5 มีนาคม 2557

เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ตำบลกาลอ วันที่ 5 มีนาคม 2557

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพร้อมด้วยนายอำเภอรามัน หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน ณ ต.บาโงย วันที่ 4 มี.ค. 2557 ภายใต้โครงการแก้จนคนรามันไม่ทอดทิ้งกัน รว่มกับโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า อำเภอรามัน

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพร้อมด้วยนายอำเภอรามัน หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน ณ ต.กายูบอเกาะ วันที่ 3 มี.ค. 2557 ภายใต้โครงการแก้จนคนรามันไม่ทอดทิ้งกัน รว่มกับโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า อำเภอรามัน

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพร้อมด้วยนายอำเภอรามัน หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน ณ ต.กาลอ วันที่ 28 ก.พ.2557 ภายใต้โครงการแก้จนคนรามันไม่ทอดทิ้งกัน รว่มกับโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า อำเภอรามัน
กิจกรรมกลุ่มบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วันที่ 28 ก.พ. 2557
ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 27 ก.พ. 2557
วางแผนปฏิบัติการ Service plan สาขาสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลยะลา วันที่ 26 ก.พ. 2557
กิจกรรมกลุ่มบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วันที่ 21 ก.พ. 2557
กิจกรรมกลุ่มบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วันที่ 20 ก.พ. 2557
การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 20 ก.พ. 2557
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ อิ่มกาย สบายใจ ณ คลินิกสุขภาพจิต วันที่ 13 ก.พ. 2557
กิจกรรมกลุ่มบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วันที่ 12 ก.พ. 2557
สร้างแกนนำนักเรียน รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ วันที่ 4 ก.พ. 2557
กิจกรรมกลุ่มบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วันที่ 17 มกราคม 2557
งานต้อนรับปีใหม่ พาใจสุขี กลุ่มครอบครัววันศุกร์ ร่วมกับ ทีมDHS ณ แผนกสุขภาพจิต วันที่ 16 มกราคม 2556
เรียนรู้การสร้างWebsite งานสุขภาพจิต โดยงานIT วันที่ 15 มกราคม 2557
วิทยากรค่ายบำบัดยาเสพติด
อบรมทีมช่วยเหลือ จิตเวชฉุกเฉิน
เสวนากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จิตบำบัดประคับประคอง
เยี่ยมบ้านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
กลุ่มให้การปรึกษาร่วมกับศิลปะในเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต
เยี่ยมบ้าน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยจิตเวช